Total Horas EdAv: 5996.9
Total Vuelos EdAv: 5291

Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 1459  1653.2  811.4  487.3  48.3  108.2 
  193055 Instructor AME74     204  245.2   237.6  6.4 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     606  520.6  5.1  414.1  27.8 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   668  964.3  269.8  382.2  39.6  80.5 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   503  645.6  560  30.5  6.5  15.1 
1364145   Instructor         23  30.1   
    Pilot ALEN     29  25.1 25.1 
    472707

Pilot

AME16     24  26.1  24.8  1.3 
  400337 Pilot AME23   107  115.2  102.5 
  468036 Pilot AME49     26  25.4  23.4 
    Pilot AME11     23  19.4  19.4 
1349864   Pilot AME25     22  22.5  22.5 
    Pilot AME29       4.7  4.7 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
  254269 Pilot AME08       20  25.9  22.9 
1349334 498656 Instructor AME66     300  361.4  48.1  26.8  43.9 
  490881 Pilot AME13     10  9.3  5.6    3.7 
    Pilot AME14     3.8  3.8 
1354164   Instructor AME15   187  229.7  147.7  18.2  6.5  43.3 
    Pilot         26  28.9  28.9 
    Pilot         111  117  59.4  7.4 
    Pilot AME16     14.1  0.5 
    Pilot       217  320.3  316.1  4.2 
    Pilot AME82       271  333.2  309  4.6 
  467225 Pilot AME17     13  14.1  12  0.7  1.4 
1373620 855394 Pilot AME18       57  63.8  42.2    1.2  14.5 
1372360   Pilot AME27     3.1    3.1