Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 1218  1391.3  614.2  462.3  48.3  97.4 
  193055 Instructor AME74     159  190.4   186.8  3.6 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     601  514.1  4.5  411.7  26.8 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   618  879.6  233  358.2  39.6  80.5 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   358  454.5  403.1  15  6.5  11.8 
1364145   Instructor         23  30.1   
    Pilot ALEN     29  25.1 25.1 
    472707

Pilot

AME16     24  26.1  24.8  1.3 
  400337 Pilot AME23     83  84.8  74.1 
  468036 Pilot AME049     26  25.4  23.4 
    Pilot AME11     23  19.4  19.4 
1349864   Pilot AME25     19  18.5  18.5 
912646 170526 Pilot AME29       0.6  0.6 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
  254269 Pilot AME08       20  25.9  22.9 
1349334 498656 Instructor AME66     270  325.1  46.1  26.8  43.4 
  490881 Pilot AME13     10  9.3  5.6    3.7 
    Pilot AME14     3.8  3.8 
1354164   Instructor AME15   181  219.2  143.4  18.2  6.5  37.1 
    Pilot         23  24.9  24.9 
    Pilot         52  56.7  21.8  2.8 
    Pilot AME16     8.7  0.5 
    Pilot         10  8.8  8.8 
    Pilot AME82       113  124.4  121.5  2.3 
  467225 Pilot AME17     8.7  0.7 
1373620 855394 Pilot AME18       53  59.1  37.4    1.2  14.5 
1372360   Pilot AME27     3.1    3.1 
  490605 Pilot AME28     2 0 2.2    2.2 
0 0
Total Horas: 4775.6
Total Vuelos: 4306