Total Horas EdAv: 6620.9
Total Vuelos EdAv: 5780

Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 1582  1776.7  878.2  487.3  69.4  127.9 
  193055 Instructor AME74     242  290.6   273.4  13.9 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     609  523.6  5.1  414.1  30.8 
1128950   Instructor/ATC AME69     13  34.7  34.7 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   708  1013.2  304.7  382.2  42.7  88.3 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   585  729.9  640.2  30.5  6.5  19.2 
    Pilot         11  6.6 
1239370   Pilot         3.7  3.7 
    472707

Pilot

AME16     26  28.8  27.5  1.3 
  468036 Pilot AME49     26  25.4  23.4 
1349864   Pilot AME25     22  22.5  22.5 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
1349334 498656 Instructor AME66     327  391.2  1.5  49.1  27.7  45.9 
1354164 232057 Instructor AME15   188  230.9  147.7  18.2  7.7  43.3 
  270164 Pilot AME23       146  151.5  72.1  0.5  9.7 
  650809 Pilot AME82       338  409.9  367.8  5.3  17.1 
  467225 Pilot AME17     21  23.1  16.5  0.7  2.5  2.4 
1373620 855394 Pilot AME18       57  63.8  42.2    1.2  14.5 
1438944   Pilot AME14       1.7    1.5 
1474989 622462 Pilot AME11       1.7  0.5    1.2 
1446110 526933 Pilot AME24       0.6    0.6 
    Pilot         1.5  1.5 
 1541020 449505 Pilot AME20       28  32.1  6.8    21.8  2.7 
  629121 Pilot AME27