Total Horas EdAv: 8110.4
Total Vuelos EdAv: 7223

Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 2061  2201.1  1034.3  488.5  173  250.1 
1655991 193055 Instructor AME74     283  331.9   304  1.7  23.9 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     628  538.7  5.1  414.1  44.9 
1128950   Instructor/ATC AME69     14  35.7  35.7 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   736  1045.3  318.7  382.2  45.6  97.8 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   709  856.3  760.8  30.5  6.5  25 
    Pilot         20  20  9.3 
1239370   Pilot         20  18.9  18.2  0.8 
    472707

Pilot

AME16     26  28.8  27.5  1.3 
  468036 Pilot AME49     26  25.4  23.4 
1349864   Pilot AME25     22  22.5  22.5 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
1349334 498656 Instructor AME66     353  415.5  49.1  27.7  53.4 
1354164 232057 Instructor AME15   195  240.9  153.5  18.2  7.7  47.5 
  270164 Pilot AME23       240  233.7  135.3  8.5  19.3 
  650809 Pilot AME82       508  600.3  497.2  20.7  57.6 
  467225 Pilot AME17     24  26.5  17.6  0.7  4.8  2.4 
1373620 855394 Pilot AME18       57  63.8  42.2    1.2  14.5 
1438944 600639 Pilot AME14     52  8.6    6.6  45.9 
1474989 622462 Pilot AME11       1.7  0.5    1.2 
1446110 526933 Pilot AME24       10.4    9.3 
    Pilot         7.5  6.7  0.8 
1546068 633357  Pilot  AME29         6.8    21.2 
 1541020 449505 Pilot AME20   110  126.4  78.6    25.8  21.2 
  629121 Pilot AME27       5.5    5.5 
 1474793   Pilot AME30       1.2    1.2 
 1483978  635593 Pilot AME32       1.4   
 1474989  622462 Pilot AME11       34  41.9    41.9 
665115 Pilot AME70       66  97  10.3    33.6  42.3 
984000 221873 Pilot AME34       0.3    0.3 
653880 Pilot AME26       2.3    2.3 
1251587 143010 Pilot AME02         23  44.7    37.6  7.1 
473229 Pilot AME38         4.1    2.1 
1590199 680940 Pilot AME41       117  154.3    55.9  96.8 
610425 Pilot AME42       1.2    1.2 
1545136 493664 Pilot AME43        
199327 Pilot AME44       107  115.2  102.5   
815703 107926 Pilot AME45       9.1    6.8  2.3 
  477471 Pilot AME47         2.8  0.3 
1137189 290136 Pilot AME48         13.9    6.6 
1572467 667881 Pilot AME50       3.8    0.8 
1165211 347026 Pilot AME51        
  703692 Pilot AME57        
  590866 Pilot AME7959        
  708889 Pilot AME7964       6.5    5.7  0.8