Total Horas EdAv: 5426.7
Total Vuelos EdAv: 4762

Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 1279  1474.7  643.2  485.8  48.3  102.5 
  193055 Instructor AME74     171  204.5   200.9  3.6 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     604  518.6  4.5  413.4  27.8 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   652  945.8  251.3  382.2  39.6  80.5 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   446  579.3  497  30.5  6.5  11.8 
1364145   Instructor         23  30.1   
    Pilot ALEN     29  25.1 25.1 
    472707

Pilot

AME16     24  26.1  24.8  1.3 
  400337 Pilot AME23   100  106.8  94.1 
  468036 Pilot AME49     26  25.4  23.4 
    Pilot AME11     23  19.4  19.4 
1349864   Pilot AME25     22  22.5  22.5 
    Pilot AME29       0.5  0.5 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
  254269 Pilot AME08       20  25.9  22.9 
1349334 498656 Instructor AME66     277  333.6  48.1  26.8  43.9 
  490881 Pilot AME13     10  9.3  5.6    3.7 
    Pilot AME14     3.8  3.8 
1354164   Instructor AME15   186  228.4  146.4  18.2  6.5  43.3 
    Pilot         25  27.9  27.9 
    Pilot         72  74.9  34.1  4.1 
    Pilot AME16     8.7  0.5 
    Pilot       152  239  237.4  1.6 
    Pilot AME82       173  202.7  180  3.6 
  467225 Pilot AME17     8.7  0.7 
1373620 855394 Pilot AME18       56  61.8  40.2    1.2  14.5 
1372360   Pilot AME27     3.1    3.1