Total Horas EdAv: 6849.5
Total Vuelos EdAv: 6023

Ejercito del Aire Virtual - Pilots Flight Log

Pilot Id Vatsim Id Ivao Va Pos Callsing Ivao/Vatsim Destination Sorties Total Hours Hours Falcon Hours Vaafse Hours Ivao Hours Vatsim

1208081 102736 Ceo/Instructor AME21 1672  1842.4  905  487.3  87.2  141.1 
  193055 Instructor AME74     250  299   280.2  1.3  15.2 
1293899 350728 Pilot AME10 63  64.4   26.5  34.5  3.4 
1354184 386338 Instructor AME03     613  527.1  5.1  414.1  33.3 
1128950   Instructor/ATC AME69     14  35.7  35.7 
1208075 102737 Staff AME55     122  143.6  73.4  70.2 
1221581 199327 Staff/Instructor AME06   722  1027.5  310.5  382.2  44.9  93.7 
1349864   Pilot AME26                  
1373319 318156 Instructor AME22   600  744.7  654.2  30.5  6.5  20 
    Pilot         16  12.4  9.3 
1239370   Pilot         20  18.9  18.2  0.8 
    472707

Pilot

AME16     26  28.8  27.5  1.3 
  468036 Pilot AME49     26  25.4  23.4 
1349864   Pilot AME25     22  22.5  22.5 
1354169   Pilot AME12       60  63.1 61.6       
1349334 498656 Instructor AME66     328  392.2  49.1  27.7  45.9 
1354164 232057 Instructor AME15   191  234.7  151.5  18.2  7.7  43.3 
  270164 Pilot AME23       168  172.9  89.1  1.2  12 
  650809 Pilot AME82       370  446.1  392.3  10.3  23.9 
  467225 Pilot AME17     23  25.5  16.5  0.7  4.8  2.4 
1373620 855394 Pilot AME18       57  63.8  42.2    1.2  14.5 
1438944   Pilot AME14       15  1.7    1.5  14.6 
1474989 622462 Pilot AME11       1.7  0.5    1.2 
1446110 526933 Pilot AME24       0.6    0.6 
    Pilot         5.7  4.9  0.8 
1546068 633357  Pilot  AME29         5.5    11.7 
 1541020 449505 Pilot AME20       50  55.4  20.2    22.8  11.7 
  629121 Pilot AME27       0.8    0.8 
 1474793   Pilot AME30       1.2    1.2 
 1483978  635593 Pilot AME32       1.4